Zmiana układu klawiatury – zamiana „Z” z „Y”

Opis problemu:

Problem polega na zmianie układu języka wprowadzania tekstu. Po naciśnięciu na klawiaturze przycisku „Z” wpisywane jest „Y”.

Rozwiązanie:

Należy na klawiaturze nacisnąć na raz przyciski: lewy Shift + lewy Crtl .